Guldhjulet 2017

Guldhjulet är ett pris som delas ut årligen till en organisation som arbetar mot förtryck och diskriminering i Sverige. Priset delades ut för första gången den 27 januari 2016. Prisceremonin hålls i Stockholm.

Tal till vinnaren

Kära gäster, kära nominerade!

Det finns många värdiga vinnare bland årets hela 40 nominerade organisat-ioner.

Jag vill åter igen tacka alla er som har nominerat kandidater.

Och alla er som är nominerade – för det enastående arbete ni gör inom era respektive områden.

Det är sorgligt att så mycket förtryck och diskriminering förekommer i vårt samhälle. Men det är också väldigt stärkande att få träffa alla er som vägrar accepterar det, och som därmed bidrar till något så mycket större än er själva!

Juryn har stött, blött och enats i frågan om vem som ska bli årets vinnare.

Den vinnande organisationen gör något helt unikt – för många utsatta som lider svårt – både fysiskt och psykiskt – under många plågsamma år. Vi vill verkligen bidra till att lyfta frågan, hjälpa de drabbade och minska antalet nya som drabbas av detta fruktansvärda.

Årets vinnare av Guldhjulet är en organisation som på kort tid blivit en vik-tig och stark kraft i Sverige mot kvinnlig könsstympning // Desert Flower Foundation Scandinavia!

Får jag be er alla om en riktigt stor och varm applåd!!!

Tacktal från vinnande organisation

Desert Flower Foundation Scandinavia

Runt om i världen beräknas över 200 miljoner kvinnor vara drabbade (UNICEF 2016).  Tre miljoner flickor/kvinnor drabbas varje år. Med andra ord stympas en flicka var 11:te sekund i över 30 olika länder. Det utförs oftast utan bedövning och verktyget är för det mesta en kniv, glasskärva eller ett rakblad. I hälften av länderna stympas flickorna innan de hunnit fylla 5 år. I övriga länder sker ingreppen när flickorna är mellan 5-14 år gamla. Ingreppet innebär att man skär bort delar av blygdläppar och klitoris. Detta kan medföra stora hälsorisker så som infektion, blödning, smärta, menstruation- och miktionsbesvär men även svårigheter vid förlossning vilket medför risker för en dödlig utgång för såväl mamma som barn.

Kvinnlig könsstympning kan leda till svåra hälsoproblem, psykiska som fysiska. Konsekvenserna uppstår oftast i direkt anslutning till ingreppet och kan leda till omfattande blödningar, infektioner, stelkramp, förlamning av urinblåsan och blodförgiftning. Könsstympning kan även leda till dödsfall. Blödningarna som uppstår kan leda till att sjukdomar som AIDS och HIV sprids, detta främst med tanke på att smutsiga och/eller icke-desinficerade instrument används vid ingreppen. Bland de psykiska trauman som könsstympning leder till kan förlusten av förmågan till sexuella tillfredsställelsen sägas ingå.

I Europa beräknas att 500.000 barn, flickor och kvinnor är drabbade och att 180.000 befinner sig i riskzonen för att bli könstympad och i Sverige med en befolkningsmängd på 10 milljoner har vi den högsta prevalensen i Europa per invånare.

Organisationen Desert flower Foundation startades 2002 av toppmodellen och författaren Waris Dirie för att bekämpa könsstympningen. Waris Dirie är själv könsstympad och har skrivit flera böcker om sina egna erfarenheter.

Organisationens syfte är att stoppa könsstympning genom att öka medvetenheten i frågan, direkt fadderskap och utbildning för flickor som befinner sig i riskzonen för att bli könsstympade. Organisationen skapar nätverk samt organiserar evenemang och utbildningstillfällen. Stiftelsen ger också stöd till offer för könsstympning.

Desert flower Foundation vill få alla att förstå att könsstympning inte är kulturellt eller religiöst betingat, utan att det är ett brott mot mänskliga rättigheter. Genom att skapa den insikten så vill Desert flower Foundation slutligen kunna utrota könsstympning.

För två år sedan bildades en skandinavisk gren: Desert flower Foundation Scandinavia. Vi arbetar med att informera om könsstympning i Sverige samt att utbilda vårdpersonal och andra personer som i sitt yrke kan möta flickor och kvinnor som är eller befinner sig i riskzonen att bli könsstympade.

Sedan starten har Desert Flower Foundation Scandinavia vuxit till att idag vara ledande frivillig organisation i Sverige som arbetar mot könsstympning. Ett viktigt led i vår utveckling var när vi fick i uppdrag från Länsstyrelsen Östergötland att utföra en seminarieserie 2016. Länsstyrelsen i Östergötland har regeringens uppdrag att motverka våld mot kvinnor. Seminarierna riktades mot hälso- och sjukvårdspersonal som fick utbildning och träning i hur man bemöter och kan hjälpa könsstympade flickor och kvinnor samt hur man kan arbeta förebyggande mot könsstympning. Totalt kom över 700 personer från sjukvårdskåren till våra utbildningstillfällen som genomfördes första veckan i februari 2016 vilket är det mest välbesökta/största informationsarrangemanget som har hållits i dessa frågor riktat mot vårdpersonal inte bara i Sverige utan i hela världen enligt Walter Lutschinger från Desert Flower Foundation.

Vårt mål är att fortsätta det arbete med informationsspridning och utbildning som vi har påbörjat och där kommer pengarna vi nu får ta del av från Guldhjulet mycket väl till pass. För vi vet att med kunskap kommer insikt och möjligheter till en förändring. En förändring som skapar möjligheter till ett bättre liv, inte bara för alla drabbade i Sverige utan att genom informationsspridning och utbildning såväl fysiskt som digitalt kommer vi kunna bli en del i en världsomspännande förändringsprocess. Tack!