Guldhjulet stödjer organisationer som arbetar mot våld, förtryck eller diskriminering i Sverige

Guldhjulet delar årligen ut prispengar

Guldhjulet är en politiskt och religiöst oberoende ideell förening som årligen delar ut ett pris till en organisation som arbetar mot våld, förtryck eller diskriminering i Sverige. Priset delades  för första gången ut 2016. Hittills har drygt 1 miljon kr betalats ut i prispengar. Guldhjulet är finansierat av donationer från företag och privatpersoner.

Vem som helst kan nominera organisationer till Guldhjuletpriset. Vinnaren utses av Guldhjulets Jury. Klicka på knapparna ovan för att nominera nästa års vinnare eller för att ge en donation till Guldhjulet.

Därför startade vi Guldhjulet

Jag kom till Sverige på sommaren 1986. Mitt nya hemland tycktes vara så fridfullt, fantastisk rent och otroligt tyst. Tystnaden var så påträngande att jag ibland undrade om det skett en naturkatastrof och jag var ensam överlevande.

Jag tyckte att Sverige var ett paradis. Jag trodde inte att några människor blev diskriminerade eller for illa i mitt nya hemland. Under mina 30 år i Sverige, har jag insett att det även här finns människor som far väldigt illa. Och det är här Guldhjulet kommer in i bilden…

Det är svårt att förstå, men det finns människor här i Sverige, som även om de har mat för dagen, far väldigt väldigt illa.

Det går förstås inte att mäta hur illa människor har det, men ibland kan jag inte låta bli att tänka att de som utsätts för våld, förtryck eller diskriminering i Sverige far precis lika illa som människorna i det fattiga och krigshärjade land där jag växte upp.

Stockholm är en av Europas mest segregerade städer. Hundratusentals människor utsätts för hedersförtryck och det finns många äldre personer som inte har något hem.

Det är för att hjälpa dessa människor som vi startade Guldhjulet. Vi uppmärksammar och stöttar organisationer som effektivt motarbetar våld, förtryck eller diskriminering i Sverige genom att varje år dela ut Guldhjulet-priset. Vi får in massor av förslag på fantastiska organisationer som gör gott här i Sverige. Självklart kan vem som helst nominera en organisation.

Vill du hjälpa till?

Det finns många olika fantastiska organisationer i Sverige som stödjer medmänniskor som drabbats av våld, förtryck eller diskriminering. Flera av dessa består av människor som arbetar outtröttligt i det fördolda. Varje år delar Guldhjulet ut prispengar till en organisation verkligen gör skillnad. Vinnaren väljs av Guldhjulets jury, grundat på nomineringar från allmänheten.

Om du vill bidra till nästa års prispengar, och därmed stödja en organisation som motarbetar våld, förtryck och diskriminering i Sverige, ge en donation till Guldhjulet. Din donation går till nästa vinnare av Guldhjuletpriset.

Lär känna Guldhjulet

”Varken en familj eller en nation där det förekommer förtryck kan utvecklas på ett positivt sätt”