Vinnare av Guldhjulet 2021: Ensamkommandes förbund Malmö!

Ensamkommandes förbund Malmö vann 360.000 kr och Kvinnors rätt samt Alltid sedd som kom på delad andraplats vann 100.000 kr vardera.

Tal till vinnaren av Sofia Isaksson

Varje år får Guldhjulet in ca. 50 nomineringar på organisationer som på olika sätt förebygger våld, förtryck och diskriminering, som stöttar utsatta personer i samhället och visar på de orättvisor som drabbar människor i Sverige. Vi i juryn upphör aldrig att imponeras av det väldiga engagemang dessa organisationer har, för att förändra, förbättra samhället.

I vår urvalsprocess utgår vi som ni vet ifrån ett antal kriterier, men varje år återstår en komponent som är svår att sätta ord på. Jag kommer nu att försöka. Värme, mänsklighet, tillit. Det är tre ord med vilka jag personligen och resterande medlemmar i juryn vill beskriva 2021 års vinnande organisation.

Er organisation som öppnar sin famn för unga människor i fruktansvärd utsatthet, personer vars tillvaro kantas av hemlöshet, fattigdom, missbruk samt fysisk och mental ohälsa.

Jag minns känslan jag fick när jag kom in i er lokal under sommaren 2021. Det var värme och trygghet som mötte mig. Ni bygger er organisation inte bara på kunskap, utan även erfarenhet, omtanke och medkänsla. Jag tror att många kan känna igen sig i känslan av ensamhet, trots att de inte är ensamma. Vissa människor är ensamma och ni öppnar er famn för dem.

Jag kan inte förstå hur det är att ensam komma till ett annat land, utan varken familj, vänner, pengar eller annan trygghet. Jag kan inte förstå hur det känns att ta studenten och inte ha någon som möter en vid utspringet. Jag kan inte heller förstå hur det är att behöva sälja sin kropp för att ha någonstans att bo. Men jag ser vad ni gör för personer vars tillvaro ser ut så.

Ni tillgodoser inte bara ensamkommande ungdomar deras grundläggande behov, mat, pengar, en plats att bo och en trygg social gemenskap. Ni stöttar och ger möjligheter till utbildning, samhällsinkludering, arbete, vänskaper och roliga stunder. En familj för de som kanske inte har någon.

Vi imponeras även av er organisations uthållighet och stabilitet, hur ni kommit att etablera er och stödja kommuner, likväl som samarbeta med en mängd andra organisationer. Ensamkommande ungdomar är er målgrupp och målgruppen utgör även stora delar av organisationen. Detta är något ni lägger stor vikt vid.

Såhär i januari 2022 är det min stora ära att presentera vinnarna av 2021 års Guldhjulet-pris: Ensamkommandes förbund Malmö! Grattis och all lycka till i framtiden!